Vilkår for bruk

  • Et abonnement er personlig.
  • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den i en stasjon.
  • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

Oslo Lastesykkel driftes og utvikles av Urban Sharing AS (heretter US), i samarbeid med Hertz Bilpool. Pilot prosjektet varer fra 27.november 2018 og vil bli avsluttet 31.mars 2019.

Bruk av tjenesten skjer på følgende vilkår og det må opplyses særskilt om at dette er en pilot som innebærer at tjenesten kan justeres underveis. Ved inngått avtale samtykker den enkelte til deltakelse i pilotprosjektet.

Hvordan Oslo Lastesykkel fungerer

1.1 Oslo Lastesykkel tilbyr sykler for personlig bruk i Oslo. Syklene er tilgjengelig i sykkelstasjoner på ulike steder i byen, og skal plasseres tilbake i en slik stasjon ved endt tur. Oversikt over tilgjengelige stasjoner finnes på Oslo Lastesykkel nettsted og i systemets app (tilgjengelig for iPhone og Android).

1.2 For å få tilgang må du registrere et telefonnummer samt et abonnement knyttet til et aktivt betalingskort.

1.3 Registrering og kjøp gjøres på vårt nettsted eller i vår app. Man kan også aktivere abonnement gjennom å løse inn en verdikode. Vilkår for kjøp av verdikoder.

1.4 Et abonnement gir deg full tilgang til tjenesten i perioden abonnementet varer. Hva slags abonnement som er tilgjengelig for salg, med ulike priser og varighet, vil kunne variere.

1.5 Et aktivt abonnement lar deg låse opp sykler ved hjelp av app og ved hjelp av kode på skjerm på stasjonen.

1.6 Du kan alltid levere tilbake en sykkel, også når anlegget er stengt for uttak.

1.7 Du kan når som helst avslutte bruk av tjenesten og slette registrerte personopplysninger.

Avgrensinger

2.1 Du må være 15 år eller eldre for å benytte Oslo Lastesykkel. Er du under 18 år, må du ha skriftlig fullmakt fra foresatte.

2.2 Abonnementene er personlige og kan ikke overdras eller videreselges.. Dette inkluderer deling av innloggingsopplysninger til app, eller deling av opplåsingskoder for bruk på stasjon.

2.3 Du kan kun ha ett abonnement om gangen.

2.4 Du kan kun være logget inn på én app om gangen.

2.5 Du kan kun ta ut én sykkel om gangen.

2.6 Du kan ha sykkelen i inntil gitte minutter inkludert i gjeldende abonnement uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon. Utover denne inkluderte tiden gjelder regler for utvidet leie.

2.7 Abonnement gir ikke tilgang til lastesykkeltjenester i andre byer, med mindre annet er opplyst om ved kjøp eller når du mottar ev. verdikode.

2.8 Anleggets sesong og åpningstider er spesifisert i Om Oslo Lastesykkel.

2.9 Anlegget kan stenge helt eller delvis på kort varsel, f.eks. på grunn av vær/føre eller spesielle arrangementer/hendelser i byen.

Ditt ansvar

3.1 Du er ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger til enhver tid er korrekte.

3.2 Du er ansvarlig for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før du tar den i bruk. Sjekk bremser og lys.

3.3 Vis hensyn i trafikken, og følg trafikkreglene. Du er personlig ansvarlig for skade du eventuelt måtte påføre deg selv eller andre mens du sykler.

3.4 Du er ansvarlig for å returnere sykkelen til en stasjon i tide. Se frister i Om Oslo Lastesykkel.

3.5 Du er ansvarlig for å kontrollere at sykkelen er forsvarlig låst ved endt tur. Dette vil si å:

  • Forsikre deg om at stasjonen ikke er ødelagt før du parkerer sykkelen. Du skal ikke bruke tvang.
  • Forsikre deg om at du ikke kan trille sykkelen
  • Forsikre deg om at computeren er skrudd av
  • Forsikre deg om at du setter inn strømkabelen før du forlater sykkel

3.6 Setter du fra deg sykkelen uten å låse den i en stasjon, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Blir sykkelen stjålet er du erstatningspliktig, og du må umiddelbart melde tyveriet til US. Du plikter også å samarbeide med US om utfylling av politianmeldelse.

3.7 Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å ta kontakt med US så snart som mulig.

Utvidet leie

4.1 Om du ønsker å sykle en tur som er lenger enn de inkluderte minuttene i valg abonnement, må utvidet leie være skrudd på. Dette gjør du i appen eller på din profil på våre nettsider. Du vil da kunne sykle i inntil 6 timer totalt.

4.2 Utvidet leie krever et gyldig betalingskort knyttet til din profil, og koster 20 kr per påbegynte 15 minutter, som blir trukket når turen er avsluttet.

Du kan ikke skru av eller på utvidet leie mens samtidig som du har låst ut en bysykkel. Fjerner du betalingskortet ditt, blir utvidet leie skrudd av.

4.3 Når maksimaltiden er ute gjelder reglene ved for sen levering, på samme måte som ved turer uten utvidet leie.

Pause tur

5.1 Bruker du tjenestens app, kan du låse sykkelen i seg selv, mens du er på tur.

5.2 Sykkelen er fortsatt ditt ansvar, selv om turen er pauset. Tiden sykkelen står låst utenfor stativ, regnes inn i de samme tidsbegrensningene/frister som ellers.

5.3 Sykkelen skal kun settes på sted egnet for sykkelparkering. Følg alltid eventuell skilting og henvisninger der du ønsker å parkere.

Ved for sen levering

6.1 Ved for sen levering vil du få en advarsel. Advarsler blir sendt som SMS til ditt telefonnr, og er synlig i tjenestens app og nettsted. Leverer du for sent to ganger, vil din tilgang til Oslo Lastesykkel bli sperret, og du vil hverken kunne låse ut sykler eller kjøpe nye abonnement.

6.2 En advarsel varer i ett år fra den ble gitt, før den automatisk nullstilles.

6.3 Ta kontakt med US umiddelbart dersom du mener du har fått en feilaktig advarsel eller sperring.

Ved tap av sykkel

7.1 Dersom sykkelen er mistet, stjålet eller totalvraket og dermed ikke tilgjengelig for andre medlemmer blir du erstatningsansvarlig. Etter 14 dager vil du bli belastet 20 000 kr. Beløpet vil etter varsling fra US bli trukket fra ditt registrerte betalingskort. Har du ikke registrert betalingskort, vil du bli fakturert.

7.2 Er du under 18 år, er den foresatte erstatningspliktig.

Misbruk av tjenesten

8.1 Ved misbruk av tjenesten kan US sperre din tilgang til Oslo Lastesykkel permanent.